Michal Sutowski

Analyst, Translator, Krytyka Polityczna, Warsaw
Gast 2011