Lisa Bjurvald

Journalist, Dagens Nyheter, Stockholm
VF 2009