Andrzej Paczkowski

Professor für Geschichte, Institut für Politische Studien, Polnische Akademie der Wissenschaften, VF 1996

More...

Co delat s komunistickou minulostí?
Polská zkušenost

Jedním z mnoha jevů, z nichž se skládá proces přechodu od autoritativních (diktátorských, totalitárních) systémů k demokracii a průběh její stabilizace, je vztah k ancien régime.[2] Patří k jevům, které vzrušují „obyčejné občany” a vyvolávají prudké debaty a polemiky v řadách politických a intelektuálních elit. Nemá se tím rozumět, že je to ten nejdůležitější jev ani …
Read more