Znanost društva

Celan Program Translations

Luhmannova teorija sustava polazi od ideje evolucije komunikacije - od verbalne, usmene komunikacije, preko pisma do suvremenih oblika elektronske komunikacije - koja prati evoluciju društva. Društvo je dinamički sustav koji je obilježen procesima funkcionalne diferencijacije. Oni su uvjetovani povećanjem kompleksnosti okoline, pojavom na koju svaki sustav reagira redukcijom složenosti koja omogućuje usvajanje, integraciju.

Roles
Kiril Miladinov (Translator)