Teoria dzialania komunikacyjnego. Tom.1: Racjonalnoscdzialania a racjonalnosc spoleczna.

Celan Program Translations

Publisher: Wydawnictwo Naukowe PWN