O procesu civilizacije : sociogenetička i psihogenetička istraživanja

Celan Program Translations

Kada u naše vreme razmišljamo i teorijski promišljamo o ustrojstvu i kontroli ljudskih afekata, obično se kao osnovom za rad zadovoljamo posmatranjem ljudi koji danas žive u razvijenim društvima. Tako prečutno prihvatamo da ja moguče izgraditi teorije o ustrojstvu ljudskih afekata I njihovoj kontroli uopšte, na osnovu proučanja ljudi u nekom posebnom društvu koje se da posmatrati – tačnije – u našem vlastitom društvu. Pa ipak, mnogo je srazmerno dostupnih zapažanja koja ukazuju da se standard I obrazac kontrole afekata u društvima na različitim nivoima razvoja, pa čak I u razlitičim slojevima istog društva, mogu razlikovati.