Istniejacy i istnienie

Celan Program Translations

W niniejszej książce E. Lévinas analizuje filozoficzne pytania o Byt, Czas, Dobro i Relację. Które z nich jest bardziej zasadne? W jakim kontekście należy opisywać związek dobra i bytu? Filozof nie udzieli odpowiedzi na tak postawione pytania. Może to zrobić tylko świadome własnego istnienia „ja”, badając konkretne sytuacje, w których przejawia się bycie i jego brak – miłość, sen, głód, odczucie światła.