Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami

Books by Fellows

Książka „Kultury historyczne Polski i Ukrainy. O źródłach nieporozumienia między sąsiadami” to kolejna publikacja w ramach programu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości„. Stanowi ona wynik ambitnie zaplanowanych badań, przeprowadzonych w latach 2017-2021. Przynosi liczne nowe ustalenia, zawiera ciekawe pomysły teoretyczne i hipotezy. Ważną cechą pracy jest konsekwentnie prowadzona analiza porównawcza. Autorzy koncentrują się na złożonych relacjach polsko-ukraińskich w dziedzinie kultury historycznej i polityki pamięci, ale nie tracą z pola widzenia kontekstu regionalnego. Na podkreślenie zasługują odniesienia do innych krajów regionu – Węgier, Chorwacji czy Serbii. {prof. dr hab. Piotr Tadeusz Kwiatkowski}

(English title: Historical cultures of Poland and Ukraine. About the sources of misunderstanding between neighbors)

Roles
Sklokin, Volodymyr (Co-Editor)
Stryjek, Tomasz (Co-Editor)