30 Debata Tischnerowska

Aktualność myśli Marcina Króla
Panels and Discussions

Debaty Tischnerowskie przez wiele lat prowadził prof. Marcin Król - historyk idei, filozof i publicysta, jeden z najbardziej wpływowych polskich intelektualistów ostatnich dekad. Odszedł od nas w 2020 r., ale pozostawił nam zapisy swych przemyśleń – liczne książki i artykuły. Dlatego najbliższą, trzydziestą już Debatę, poświęcimy aktualności myśli Marcina Króla. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy troje wybitnych uczonych: Agatę Bielik-Robson, Timothy Garton Asha i Aleksandra Smolara; ich dyskusję poprowadzi Dariusz Stola.


Książki Marcina Króla dotykały wielu podstawowych kwestii, w tym zwłaszcza idei politycznych kształtujących świat, w którym żyjemy: od dziedzictwa myśli romantycznej, przez wybory konserwatystów XIX i XX wieku, po przyczyny współczesnego kryzysu demokracji liberalnej. Nie wahał się stawiać trudnych pytań, ani wytykać błędów - także sobie i swym przyjaciołom. Jego teksty były nie tylko źródłem wiedzy, ale i szkołą myślenia. Wzbudzały dyskusje, nieraz gorące, i skłaniały do zastanowienia nad sprawami, które wielu innym zdawały się oczywiste. Debata Tischnerowska, na którą zaprasza wiedeński Instytut Nauk o Człowieku IWM i Uniwersytet Warszawski, będzie okazją do przypomnienia niektórych jego książek i wskazania w nich myśli, którego mogą nam pomóc dzisiaj.


Agata Bielik-Robson, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury, filozofią religii, oraz myślą postsekularną ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa żydowskiego. Opublikowała m.in. Na drugim brzegu nihilizmu: filozofia współczesna w poszukiwaniu podmiotu (1997), Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości (2000), Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności (2008).


Timothy Garton Ash jest profesorem studiów europejskich na Uniwersytecie Oxfordzkim i senior fellow w Instytucie Hoovera w Kalifornii. Od ponad 40 lat bada i pisze o historii polityce Europy Środkowej. Z jego książek po polsku ukazały się m.in.: Polska rewolucja: Solidarność; Wiosna obywateli: Rewolucja 1989 widziana w Warszawie, Budapeszcie, Berlinie i Pradze; W imieniu Europy: Niemcy i podzielony kontynent; Teczka. Historia osobista. Twitter: @fromTGA


Aleksander Smolar jest politologiem i publicystą, wieloletnim pracownikiem francuskiego Centre National de la Recherche Scientifique i prezesem Fundacji Batorego, współzałożycielem Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych (European Council on Foreign Relations).


Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN i członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku IWM.

Partnership

Wydarzenie jest organizowane we współpracy Instytutu Nauk o Człowieku IWM i Uniwersytetu WarszawskiegoImage removed.Image removed.