Principes de politique

[Benjamin Constant: Principy politiky]
Translated into Czech by Hana Fořtová
Paul Celan Visiting Fellow 2016

Benjamin Constant de Rebecque se narodil v Lausanne v protestantské rodině. Mládí strávil na cestách se svým otcem. Pobýval střídavě v Holandsku, Belgii, Německu a Anglii, v letech 1783–1785 studoval v Edinburghu. Určující pro něj bylo roku 1794 setkání s Mme de Staël. Během císařství musel Constant opustit Francii, do země se vrátil roku 1816. V období Restaurace byl jako poslanec vůdcem liberální opozice. Roku 1816 vydal psychologický román Adolphe (Adolf, česky 1903), ohlašující nastupující romantismus. Jeho nejvlivnějšími politickými díly byly protinapoleonský pamflet De l’esprit de conquête et de l’usurpation (1814, česky vyšel roku 2012 jako O dobyvačnosti a uzurpaci), Principes de politique ve verzi z roku 1815 a slavná přednáška De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes (1819, česky vyšla roku 2006 jako O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní).

Nový náhled na Constantovo politické myšlení přineslo vydání rukopisné verze Principů politiky (Principes de politique, 1806) v roce 1980. Obsahuje zásady, které autor později rozvinul ve svých spisech a které hájil v praktické politice. Constant zde reflektuje Montesquieuova Ducha zákonů, kriticky se vypořádává s Rousseauem a navazuje na ekonomickou teorii Adama Smithe. Jeho kniha je reflexí toho, co pro politické myšlení znamenal otřes Francouzské revoluce. Rukopisná verze Principů politiky vyvrátila pochyby ohledně jednoty Constantova myšlení a potvrdila jeho význam pro politickou teorii klasického liberalismu, za jejíhož předního představitele je dnes Constant považován. Předložený svazek obsahuje první český překlad rukopisné verze Principů politiky
z roku 1806. Přeložila H. Fořtová.


The book is the translation into Czech language of Benjamin Constant’s key political work Principes de politique in the 1806 manuscript version edited by Etienne Hofmann (Droz, Genève, 507 pages). This version is longer and more audacious then the version finally published by Constant in 1815. The translation is accompanied by author’s notes and translator’s notes. This is the first Czech translation of Principes de politique.

Nowadays, Constant, together with Mme de Staël, is regarded as one of the leading French liberal political thinkers and a successor of Montesquieu’s liberal political theory. He is also renowned for his sharp critique of the despotic tendencies of the French revolution. In opposition to Rousseau, Constant defines in the book the limits of the sovereign power and declares that a part of human existence lies always out of the reach of society. The goal of society is to provide security for its members; the sphere of civic rights and liberties must be independent of the sphere of state authority and political power. Constant teaches us never to trust the state authority. Nevertheless, he at the same time acknowledges that this individual, negative liberty must be accompanied by positive liberty – i.e. by civic activity and political engagement of all citizens.