The Collected Works of Eric Voegelin: Selected Essays

Voegelin-cover
Translated into Czech by Jan Frei
Paul Celan Visiting Fellow 2014

Výbor z pozdních textů, v nichž se Voegelin silněji než ve svých dřívějších pracích soustředí na individuální zkušenost transcendence a její symbolizaci. Ústředním tématem jsou tedy na jedné straně zkušenosti člověka o jeho bytostném napjatém vztahu k transcendentnímu základu skutečnosti i jeho vlastní existence, na druhé pak symboliky, které z těchto zkušeností vzcházejí a jsou díky nim pochopitelné – symboliky člověka, duše, kosmu a Boha; smrti, života a nesmrtelnosti, smrtelníků a bohů; stvoření, zjevení, vtělení a Božího syna; zajetí a exodu, obrácení, víry, soudu a dalších. Historickou rozmanitost těchto symbolik sleduje Voegelin v sondách do myšlení starověkého Egypta, biblického Izraele, řeckých filosofů, Nového zákona, gnóze a novověku. Za jejich vznikem a zpřesňováním, deformacemi, nepochopením a novým objevováním se snaží zahlédnout jediný konstantní proces hledání pravdy o lidské existenci a celku skutečnosti.

Eric Voegelin (1901–1985), německo-americký politický filosof. Po studiích politických věd ve Vídni a studijních pobytech v USA a ve Francii přednášel ve Vídni sociologii a právní a politickou teorii. V r. 1938 uprchl z nacisty obsazené Vídně přes Švýcarsko do USA, kde přednášel na několika univerzitách, nejdéle na Státní univerzitě v Louisianě (1942–1958). V letech 1958–1968 byl profesorem univerzity v Mnichově, kde založil a vedl politologický institut. Po emeritaci se vrátil do USA, kde až do smrti působil na Hooverově institutu při Stanfordově univerzitě v Kalifornii. Ústředním tématem Voegelinova rozsáhlého díla, věnovaného především široce chápané politické teorii a filosofii dějin, je problém řádu ve společnosti. K hlavním Voegelinovým dílům patří Politická náboženství (1938), Nová věda o politice (1952), Řád a dějiny (5 svazků, 1956–1987) a Dějiny politických idejí (8 svazků, vydáno z pozůstalosti 1997–1999). V nakladatelství CDK dosud vyšly Vzpomínky na život a filosofii (1998) a Nová věda o politice (2000); česky byl kromě toho vydán výbor Kouzlo extrému. Revolta proti rozumu a skutečnosti (Praha 2000).