Ray Brandon

Stalin i Europa, 1928–1953

W połowie zeszłego stulecia niemal cała Europa padła ofiarą ambicji radzieckiego dyktatora. Gdy Stalin umierał, Związek Sowiecki prowadził politykę na skalę światową, a rola Europy w globalnym świecie bezpowrotnie zmalała. Tymczasem, jak dowodzi ta doskonale udokumentowana książka, stalinizm był zjawiskiem na wskroś europejskim: dokonanie błyskawicznej modernizacji „państwa chłopów i koczowników” nie byłoby możliwe bez zastosowania …
Read more

Stalin and Europe: Imitation and Domination, 1928-1953

The Soviet Union was the largest state in the twentieth-century world, but its repressive power and terrible ambition were most clearly on display in Europe. Under the leadership of Joseph Stalin, the Soviet Union transformed itself and then all of the European countries with which it came into contact. This book considers each aspect of …
Read more