2019

05 Mar

Historia i Prawda

Serdecznie zapraszamy na 29. Debatę Tischnerowską, której tematem będzie “Historia i Prawda”. Czy historia opisuje prawdę? Na jakiej prawdzie opiera się polityka historyczna? Czy uczciwy historyk może być przekonany, że mówi prawdę? O tym dyskutować będą: Timothy Snyder  historyk nowożytnego nacjonalizmu oraz dziejów Europy Środkowej i Wschodniej, the Richard C. Levin Professor of History Uniwersytetu …
Read more