Essays About God and Death

KM_Essays_web

Essays About God and Death [Eseje o Bogu i śmierci] is a collection of Krzysztof Michalski’s last essays. They were written over a period of a few years and inspired by the passing of three important and close people: Józef Tischner, Leszek Kołakowski and John Paul II. In thirteen beautiful texts the author familiarizes the reader with the perspective of death – both in theological and, most importantly, philosophical terms – and explains the metaphysics of life.
“Death is no opposition to life. On the contrary: (…) as absolute love, it defines life as something stronger than any present moment, as an undismissable possibility of new birth“, he wrote. With this volume the editors wanted to commemorate Krzysztof Michalski, “an outstanding Polish philosopher and wonderful teacher”, on the first anniversary of his death.

“Krzysztof Michalski treated philosophy neither as an academic discipline nor as an opportunity to overuse words, in most cases difficult words“.
Excerpt from the introduction

“This book is a moving description of an intellectual encounter between death and infinity, a remarkable testimony of extraordinary sensitivity and erudition.“
Wiktor Osiatyński

KRZYSZTOF MICHALSKI (1948–2013) was a Polish philosopher and founder of the Institute for Human Sciences (IWM). He taught philosophy at Warsaw and Boston Universities. He was the editor of the journal Transit. Europäische Revue (Frankfurt/Main). Among his numerous publications are Zrozumieć przemijanie [Understanding Time] (Warsaw: Kronos 2011) and Płomień wieczności [The Flame of Eternity] (Cracow: Znak 2007). On February 19, 2013, the President of the Republic of Poland posthumously awarded Krzysztof Michalski the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta for his “outstanding contribution to the development of ideas concerning the condition of man in the modern world, creating an important international centre for intellectual and scientific exchange in the field of humanities and achievements in promoting Polish science“.

Reflections
Discussion about Krzysztof Michalski, a philosopher who was changing space, 08.03.2014


 

Eseje o Bogu i śmierci [Essays About God and Death] to zbiór ostatnich esejów profesora Krzysztofa Michalskiego. Powstawały przez kilka lat, a inspiracją było odejście trzech ważnych, a zarazem bliskich filozofowi ludzi: księdza Józefa Tischnera, profesora Leszka Kołakowskiego oraz papieża Jana Pawła II. W trzynastu napisanych piękną polszczyzną tekstach autor przybliża czytelnikowi perspektywę śmierci – zarówno w teologicznym, jak i przede wszystkim filozoficznym ujęciu – i objaśnia metafizykę życia.

„Śmierć nie jest opozycją wobec życia. Wręcz przeciwnie: (…) jak bezwzględna miłość, definiuje życie jako silniejsze niż każda teraźniejsza chwila, jako nieusuwalna z ludzkiej kondycji nieustanna możliwość nowych narodzin”, pisał profesor. Tym tomem chcielibyśmy uczcić pamięć prof. Krzysztofa Michalskiego, wybitnego polskiego filozofa i wspaniałego nauczyciela, w pierwszą rocznicę Jego śmierci.

„Krzysztof Michalski nie traktował filozofii ani jako dyscypliny akademickiej, ani jako okazji do nadużywania słów, najczęściej słów trudnych.”
Marcin Król
fragment przedmowy

„Ta książka to poruszający opis intelektualnego spotkania ze śmiercią i nieskończonością, wybitne świadectwo niezwykłej wrażliwości i erudycji.”
Wiktor Osiatyński

KRZYSZTOF MICHALSKI (1948–2013) był profesorem filozofii, założycielem i rektorem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i na Boston University. Wydawał pismo Transit. Europäische Revue (Frankfurt nad Menem) i kierował nim. Opublikował kilka książek, m.in. Zrozumieć przemijanie (Kronos 2011) oraz Płomień wieczności (Znak 2007). 19 lutego 2013 roku został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitny wkład w rozwój myśli o kondycji człowieka w nowoczesnym świecie, za stworzenie ważnego ośrodka międzynarodowej wymiany intelektualnej i badawczej w dziedzinie humanistyki, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki”.

Recent Publications

 • The Ukrainian Night. An Intimate History of Revolution

  A vivid and intimate account of the Ukrainian Revolution, the rare moment when the political became the existential What is worth dying for? While the world watched the uprising on the Maidan as an episode in geopolitics, those in Ukraine during the extraordinary winter of 2013–14 lived the revolution as an existential transformation: the blurring …
  Read more

 • War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus

  This edited collection contributes to the current vivid multidisciplinary debate on East European memory politics and the post-communist instrumentalization and re-mythologization of World War II memories. The book focuses on the three Slavic countries of post-Soviet Eastern Europe – Russia, Ukraine and Belarus – the epicentre of Soviet war suffering, and the heartland of the …
  Read more

 • Sustainable Food Consumption, Urban Waste Management and Civic Activism

  This special e-issue of International Development Policy focuses on practices and policies that link sustainable food consumption with challenges in urban solid waste management in one of India’s fastest growing metropoles, Bangalore. Home to the country’s IT industry and to innovative forms of civic activism, the city hit the national and international media headlines in …
  Read more