Saskia Sassen

The Global City: New York, London, Tokyo

Saskia Sassen

Translated into Bulgarian by Elitza Stanoeva Paul Celan Visiting Fellow 2010 Print